Vårt mål er at alle elever skal møte en drømmelærer når de begynner på skolen. Derfor har vi sagt at det første vi vil gå i gang med etter høstens valg er et lærerløft.

Andreas Schleicher er ansvarlig for PISA, de internasjonale skoleundersøkelsene. NRK melder i dag at Scleicher mener det er et problem at Norge har satset på å ha mange lærere fremfor høyt kvalifiserte lærere. Dette har vært en av Høyres viktigste innvendinger mot regjeringens prioriteringer i skolepolitikken.

- Gode lærere løfter alle elever. Da er det lærerne vi må satse på. Derfor har Høyre prioritert masterutdanning, rett og plikt til etter- og videreutdanning og nye karriereveier for lærere, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

For Høyre er det uforståelig at de rødgrønne i løpet av 8 år har lovfestet tiltak som har begrenset betydning for elevenes læringsutbytte, som frukt og grønt, frivillig leksehjelp fra 1.-4.klasse og en kulturskoletime i SFO.
Dette har gått på bekostning av en helt nødvendig satsing på læreren. Derfor vi vil stoppe den rødgrønne snikinnføringen av heldagsskolen til fordel for en satsing på læreren, slik Aftenposten skriver i dag.

Schleicher uttalelser etterlater liten tvil om at SVs ønske om en norm for lærertetthet er feil medisin for norsk skole. Det første Høyre vil ga i gang med hvis vi kommer i regjering er et storstilt lærerløft, avslutter Aspaker.