I et hemmelig SV-notat som Dagens Næringsliv har fått tak på, kommer partiets skattegruppe med forslag om drastiske skatteøkninger for å finansiere partiets kjernesaker.

Økt skatt for banker, oljeselskaper og boligeiere og flyseteavgift er noen av forslagene som er oversendt partiets programkomité for 2013-valget. SV-gruppen foreslår blant annet å øke verdisettelsen av sekundærbolig og næringseiendom fra dagens 40 prosent til 90 eller 100 prosent.Et hovedpoeng for strategene i SV er å finne en måte å pakke inn budskapet på slik at politikken ikke oppfattes som «skattekåthet som bare sementerer folks fordommer om partiet», skriver Dagens Næringsliv.

Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner mener SV-notatet har oppsiktsvekkende innhold.

– Hele notatet oser av et SV i knestående som jakter på metoder for å lure folk til å akseptere høyere skatter, sier Sanner til Dagens Næringsliv.

- Folk flest vil tydeligst merke SVs skattepolitikk dersom partiet gjør alvor av å skattlegge finansnæringen og banker. Dersom skattene for bankene skrus opp, vil det få et klart utslag i økte gebyrer på vanlige folks banktjenester. Det finnes ikke noe som en gratis lunsj, heller ikke i skattepolitikken. Når verdisettingen av sekundærboliger skrus opp, vil det bety at når ungdom skal ut på markedet og leie hybel eller leilighet, så må de ut med høyere husleie, sier Sanner til avisen.

Les hele saken på DN.no her.