I kveld sørger etter alt å dømme de tre regjeringspartiene for at Stortinget vedtar den omstridte avgiftsøkningen på biodiesel. Opposisjonen mener regjeringen dermed har gjort seg skyldig i nok et brudd på klimaforliket som er inngått mellom alle partiene på Stortinget, bortsett fra Fremskrittspartiet.

– Vi stemte for økte bensinpriser i fjor selv om vi syntes det var latterlig. Nå kan vi ha et mer avslappet forhold til den type forslag, sier Erna Solberg.

Her er punktene som opposisjonen mener regjeringen bryter med klimaforliket:

  • Regjeringen har ikke presentert tilstrekkelige tiltak for å nå målene om økte nasjonale CO2-reduksjoner.
  • Regjeringen har ikke lagt fram noe forslag til klimatiltak i petroleumssektoren i 2008.
  • Regjeringen har vraket ordningen for fornybar elektrisitet som skulle legges om i påvente av et grønt sertifikatmarked. Den har ikke lagt fram noen handlingsplan for overgang fra fossile til fornybare energikilder til oppvarming, og heller ikke innført forbud mot installering av oljekjel i nye bygninger.
  • Regjeringen har ikke lagt fram noen ordning med tilbud om energi­sjekk av boligbygg innen 2009.
  • Regjeringen har ikke stilt konkrete krav til energibruk og energiforsyning i offentlige byggeprosjekter utover minimumskravene i teknisk forskrift.
  • Regjeringen har ikke innført gratis parkering for hydrogenbiler på offentlige plasser.


Les hele saken hos Dagsavisen.