Her er alle tall (inkl. endringer):

Arbeiderpartiet faller 4,4 prosentpoeng til 31,5 prosent

Frp går fram 3,1 prosentpoeng til 23,8 prosent.

Høyre går tilbake 0,3 prosentpoeng til 20,6 prosent.

Senterpartiet går ned 0,7 prosentpoeng til 5,1 prosent.

Sosialistisk Venstreparti går fram 0,7 prosentpoeng til 6,5 prosent.

Venstre går fram 0,6 prosentpoeng til 4 prosent.

Kristelig Folkeparti går fram 1 prosentpoeng til 6,2 prosent.

Rødt går fram 0,4 prosentpoeng til 1,6 prosent.

Kategorien andre partier går samlet tilbake 0,6 prosentpoeng til 0,7 prosent.

Kilde: Dagbladet.no