- Høyre støtter innføringen av valgfag under den klare forutsetning at det ikke blir ”kosefag”, men fag som stiller krav til elevene og som støtter opp om undervisningen i basisfagene, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

For Høyre er det viktig å understreke at det kan være fint med to timer valgfag i uken, men det aller viktigste er å satse på faglig sterke lærere som kan tilby elevene variert og praktisk rettet undervisning i alle ukens undervisningstimer. Det er ikke to timer valgfag i uken som løfter elevenes motivasjon til nye høyder hvis de ikke er motivert i de andre fagene.

- Læreren er skolens viktigste ressurs. Når vi vet at tilnærmet én av fem elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig, så er det her vi må sette inn innsatsen, understreker Sanner. Lærernes kompetanse er helt avgjørende for å løfte elevenes ferdigheter. Derfor satser Høyre offensivt på etter- og videreutdanning av lærere og på masterutdanning for lærere, avslutter Sanner.