Høyres Sentralstyre vedtok i 2010 en meget krevende målsetting: Ved kommunevalget 2011 skulle Høyre greie å stille liste i 400 kommuner. Gjennom dette skulle visjonen om ”Høyre i hele Norge” eller ”Høgre i heile Noreg” virkeliggjøres. Derfor har hele Høyres organisasjonsapparat arbeidet hardt og målbevisst for å greie dette. Og fasiten foreligger altså nå: Totalt 400 lister, hvorav 379 er rene H-lister og 21 er lister i samarbeid med andre. I tillegg kommer de 15 listene til bydelsvalgene i Oslo.

Dette er et resultat som både velgerne og Høyres medlemmer kan glede seg over. For velgerne innebærer det at stadig flere får mulighet til å stemme på topp motiverte og kompetente Høyre-kandidater. For Høyres medlemmer gjør dette det mulig å nå frem med Høyres budskap og politikk i stadig større deler av landet. Når vi nå vet at vi ved det kommende kommunevalget stiller liste i mange kommuner hvor vi ikke har stilt liste siden 1980-tallet – i områder og kommuner som i mange år har vært ”svart hav” for Høyre – kan vi nå slå fast at Bygde-Høyre er tilbake for fullt.

Dette innebærer også at Høyre nå har et godt utgangspunkt for å nå målet om at over halvparten av landets innbyggere skal få gleden av å bo i en kommune styrt av en Høyre-ordfører eller byrådsleder fra Høyre.