Kommuneforeningene til Høyre i Sør-Trøndelag har jobbet med nominasjonen til kommunevalget siden i høst. Fristen for å melde inn valglister gikk ut 31. mars kl 1200 og ved fristens utløp ble det klart at Høyre stiller liste i 22 kommuner. En god kombinasjon av rutinerte kandidater og spennende nykommere gjør at vi går en arbeidskrevende, men moro valgkamp i møte.

Sterke listeforslag
Det er meget god kvalitet på svært mange av listeforslagene til Høyre dette valget. Dette vises ved en variert sammensetning der kjønn, alder og geografi er vel ivaretatt. I tillegg har man langt flere kandidater enn hva som er minimumsgrensen. Dette er også en stor fordel når valgkampaktivitetene skal gjennomføres, med en historisk høy satsning på husbesøk.

Stort potensial
Høyre har kun én ordfører i Sør-Trøndelag, nemlig Ove Vollan i Rissa kommune. Det er derimot en rekke varaordførere fra partiet, både i Klæbu, Frøya og Midtre Gauldal. Alle disse tar gjenvalg. I de aller fleste kommunene er det relativt høy oppslutning blant de rødgrønne partiene og det vil derfor være mye å hente i høstens valg.

Her er Høyres kandidater:

Sør-Trøndelag - fylkesordførerkandidat Torhild Aarbergsbotten

Jan Grønningen - Agdenes Høyre
Einar Aaland - Bjugn Høyre
Martin Nilsen - Frøya Høyre
Ove Bernt Strømmen - Hemne Høyre
Dag Willmann - Hitra Høyre
Paul Uijting - Holtålen Høyre
Lillian H. Waaden - Klæbu Høyre
Eva Lundemo - Malvik Høyre
Stein Elshaug - Meldal Høyre
Stine Estenstad - Melhus Høyre
Bjørn Egil Enge - Midtre Gauldal Høyre
Ingvill Dalseg - Oppdal Høyre
Joar Syrstadeng - Orkdal Høyre
Kristian Momyr - Osen Høyre
Ove Vollan - Rissa Høyre
Einar Eian - Roan Høyre
Ole Jørgen Kjellmark - Røros Høyre
Hans Bårdsgård - Selbu Høyre
Erik Fenstad - Skaun Høyre
Yngve Brox - Trondheim Høyre
Tom Myrvold - Ørland Høyre
Håkan Berdahl - Åfjord Høyre

I Rennebu er det inngått listesamarbeid med Venstre. Høyres øverste kandidat der er Wenche Teigen.