I dagens utgave av Aftenposten Aften er Oslo Høyre størst av samtlige partier med 31,2% oppslutning. Slik er oppslutningen om de øvrige partier:

Arbeiderpartiet: 28,8%
Fremskrittspartiet: 14,5%
SV: 8,5%
Venstre: 7,6%
Rødt: 4,8%
KrF: 2,7%
Sp: 1,3%

I gårsdagens utgave av Aftenposten Aften kan Fabian Stang kan notere seg støtte blant 42 prosent, mens Rune Gerhardsen får 24 prosent. Mest overraskende er det at FrPs Carl I. Hagen bare får ni prosent.