Stortingsmeldingen «Den norske idettsmodellen» er til behandling i Stortinget.

- Vi vi lytte til idretten for å sikrer at idrettspolitikken tar tak i de utfordringene og problemstillingene idretts-Norge opplever, sier lederen av Høyres idrettsutvalg, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland.

Alle lokale idrettsråd, idrettskretser og NIFs særforbund er invitert til å komme med sine innspill på hvilke utfordringer de er opptatt av. I tillegg er dagen i dag satt av til en rekke særforbund og kretser som er invitert til høring i Stortinget for dialog og samtale om idrettens rammevilkår. Tippenøkkel, momskompensasjon og idrettsanlegg er noen av temaene som trolig vil bli berørt i høringen.

Helleland er glad for denne muligheten til å møte idretten.

- Nordmenns deltagelse i idrett og frivillighet ligger på verdenstoppen. Samtidig som idretten sprer glede og entusiasme både gjennom toppsporten og som breddebevegelse, bidrar den som samfunnsaktør også for folkehelsen og som integreringsarena. For Høyre er det viktig å bidra til at idretten får forutsigbare rammevilkår videre, avlutter hun.