Konkurransetilsynet går inn for at bonuspoeng innenlands kan gjeninnføres på de tre mest trafikkerte rutene i Norge, mellom Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger og Oslo-Trondheim. Protestene lot ikke vente på seg da tilsynet kom med sin anbefaling tidligere i år. De mindre flyplassene frykter at de vil få mindre trafikk, og reiselivet i distriktet frykter at de vil tape kunder.

– Staten vil gi særfordeler til de fire største flyplassene i Norge, de som minst av alt trenger det. Dette går ut over regionale flyplasser andre steder i landet. Størst konsekvenser får det for dem som ligger nær de fire store flyplassene, som Haugesund, Stord, Kjevik, Torp og Rygge, sier Kambe til NTB.

Han viser til at kurs og konferanser i enda større grad vil bli lagt til storbyene fordi staten premierer de som ønsker å ta fly dit.

– Turisthotellene i distriktene er livredde. Dette er dårlig distrikts- og reiselivspolitikk, sier Kambe, som selv ukentlig pendler mellom Oslo og Haugesund.

Saken har vært ute til høring og er nå under behandling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Departementet opplyser til NTB at de tar sikte på å komme med en beslutning i løpet av høsten.

Kambe mener det er viktig at saken blir diskutert i Stortinget og har derfor sendt en interpellasjon til fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

– Mitt poeng med å kjøre saken i Stortinget er at det her dreier seg om endring av en forskrift. Da kan statsråden gjøre akkurat hva hun vil uten å spørre Stortinget. Derfor er det viktig at vi får en offentlig debatt, der alle partier får si sitt slik at statsråden får med seg disse signalene. Dette er en sak som berører hele landet, sier Kambe til NTB.

Les hele NTB saken her.