Høyre og Venstre er de to partiene som gjør det best på NHOs partibarometer, hvor partiprogrammene til de sju partiene som sitter på Stortinget er gjennomgått. Partiene er vurdert i forhold til 54 saker som er viktige for bedriftene og har fått tallkarakterer.

Resultatet: Høyre 5+, Venstre 5-, Arbeiderpartiet 4, Kristelig Folkeparti 4, Fremskrittspartiet 4-, Senterpartiet 3- og SV 2.

Les hele saken på NHOs hjemmeside her.

- Høyre og Venstre gjør det godt på de fleste områdene. Venstre er det aller beste partiet på skatt, men har en svakere energipolitikk, sier NHOs adm.direktør Kristin Skogen Lund.

Dette konkluderer NHO:

"Høyre har en sterk og tydelig politikk innenfor de fleste områder som er av betydning for nærings- og arbeidsliv."

Se hele NHOs partibarometer her.