- Staten brukte 5 mrd skattekroner på denne avtalen i 2007, uten å lytte til eksterne finansielle rådgivere. Slik saken har utviklet seg nå bør det være klart for de fleste at Staten har problemer med å ivareta sine interesser gjennom denne holdingmodellen, sier Høyres næringspolitisk talsmann Torbjørn Hansen.

Staten eier i dag 12 prosent i Aker Solutions ASA via et indirekte eierskap i Aker-dominerte Aker Holding. Høyre vil fortsette eierskapet i Aker Solutions ASA, men som direkte eier.

- De siste ukers debatt rundt Akers salg av fem selskaper til Aker Solutions ASA, har med all tydelighet vist at Statens avtale Aker AS er svært mangelfull, sier Hansen.

- Regjeringens krav om ny behandling i generalforsamlingen, næringsminsterens utfall mot Kjell Inge Røkke, statens representant i Aker Holding styret, Berit Kjølls, uttalelser om at hun er ført bak lyset, bekrefter Høyres syn om at avtalen ikke er god nok i forhold til å ivareta Statens interesser.

- Ved at Staten blir direkte eiere i Aker Solutions ASA vil eierne kunne utøve den innflytelse som følger av det faktiske eierskapet og gi selskapet et mer normalt selskapsstyringsopplegg, og ikke minst være mer forutsigbart. Det er mulig å avvikle Aker Holding dersom eierne blir enig om en slik løsning, sier Torbjørn Hansen.

- Normalt direkteeierskap har staten lang erfaring med. Det er også mer ryddig i forhold til maktstruktur. Derfor er det riktig å avvikle Aker Holding AS, sier Hansen.