Høyre forslår å avvikle den såkalte Vg 3-ordningen i videregående utdanning, en ordning stortingsrepresentant Svein Harberg kaller «frafallsfabrikken».

Ordningen går ut på at elever som ikke får lærlingplass, får tilbud om et ekstra år med mye teori. Dette fører igjen til at strykprosenten for Vg 3-elever er langt høyere enn for lærlinger.

Høyre vil erstatte Vg 3 med et toårig løp med kombinasjon skole og utplassering i bedrift for dem som ikke får lærlingplass.

Mange uten plass
Elisabeth Aspaker viste til at 2.500 elever sto uten lærlingplass høsten 2010.

Aspaker etterlyste resultater av samfunnskontrakten som ble inngått mellom LO. NHO og Kunnskapsdepartementet for å sikre lærlingplasser, men som ikke har gitt resultater. Halvorsen svarte med å legge ansvaret på arbeidsgiverne.

– Arbeidet med en ny samfunnskontrakt er i gang, men arbeidsgiverne ønsker at vi skal avlyse utredningen om rett til lærlingplass fordi de frykter konsekvensene. Det synes jeg ikke noe om. Vi kan ikke avlyse en utredning fordi noen frykter konklusjonen, sa statsråden, ifølge NTB.