Loven om solidaransvar for lønn ble kjempet igjennom av LO og betyr at entreprenører i hele kontraktskjeden er solidarisk ansvarlig for at at arbeidere ansatt hos underentreprenører får sin rettmessige lønn.

– Loven svekker arbeidsplassene og er et dårlig virkemiddel for å bekjempe dumping, fastslår Jan Tore Sanner overfor Dagsavisen.

Høyre mener loven bryter mot rettsprinsippet om at den som bryter loven, er ansvarlig. Partiet mener også at loven rammer arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter, uten at Sanner sier noe om hvordan i Dagsavisen.

Høyre vil heller pålegge oppdragsbedriften å gjennomgå en kontrolliste og styrke arbeidstilsynet for å avdekke sosial dumping.

Les mer her.