Som et ledd i arbeidet med å realisere denne visjonen, mener Høyre det er nødvendig å tenke nytt rundt lærerens karrieremuligheter. I dag er det slik at karrieremulighetene for lærere i stor grad består i å orientere seg vekk fra klasserommet og over til mer administrative oppgaver. Denne trenden vil Høyre snu. Vi vil at de flinkeste lærerne skal bli i klasserommet. Det skal bli mulig å stige i gradene som lærer. Det skal bli mulig å bli spesialist med økt prestisje, økt lønn og økt status.

Dette vil gi elevene lærere som er enda mer spesialiserte i fagene de underviser i, samt at lærerne får uttelling for dem kompetansen de tilegner seg i løpet av yrkeslivet.

Gå tilbake til temaside om læreren her.