- Vi prioriterer det viktigste først i skolepolitikken, sier Erna Solberg.

- Dette er grunnen til at vi vil gi lærerne rett og plikt til etter- og videreutdanning. På denne måten skal de ha mulighet til å fylle på sin kompetanse gjennom yrkesløpet, noe som kommer elevene til gode. En slik rett og plikt henger nøye sammen og vil bidra til å styrke lærernes kompetanse.

Etter- og videreutdanning av lærere har vært en av Høyres hovedsatsinger de siste årene. Lærere som etterspør faglig påfyll skal få tilbud om dette, slik at de kan gi elevene best mulig undervisning.

- Tidligere i valgkampen sa jeg at vårt mål er at i løpet av fem år skal ti tusen lærere i grunnskolen få tilbud om videreutdanning innen matematikk, fortsetter Solberg.

- Dette er en del av satsingen vår på etter- og videreutdanning, vi skal også prioriterer andre områder, som f.eks lese- og skriveopplæring. For å lykkes med dette må vi se på mer fleksible og desentraliserte løsninger slik at vi når ut til flest mulig lærere.

- Det må bli lettere å ta etter- og videreutdanning og vi er åpne for å finne fleksible løsninger i samarbeid med kommunene og lærerorganisasjonene. Dersom lærere ønsker å benytte deler av ferien til kompetansepåfyll, så er vi åpne for det, men dette må selvsagt være opp til den enkelte lærer å bestemme, avslutter Solberg.

- Det må bli lettere å ta etter- og videreutdanning og vi er åpne for å finne fleksible løsninger i samarbeid med kommunene og lærerorganisasjonene. Dersom lærere ønsker å benytte deler av ferien til kompetansepåfyll, så er vi åpne for det, men dette må selvsagt være opp til den enkelte lærer å bestemme. Det er partene som forhandler om arbeidstid, avslutter Solberg.