Han er klar til å fremme forslag om endringer av valgloven som gir velgerne mer makt på bekostning av partiene.

- Når vi nå får Senterpartiet med på laget tror jeg det vil åpne opp for en større debatt og forhåpentligvis også en reform som gjør at velgerne i Norge kan få større innflytelse i Norge, sier Jan Tore Sanner, med referanse til utspillet til Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe.

I Sverige har de øverste kandidatene på valglistene til Riksdagen et begrenset stemmetillegg. mens halvparten av velgerne i Norge må endre rekkefølgen på kandidatene, holder det at åtte prosent av de svenske velgerne gjør det samme.

- Jeg har stor sans for det svenske systemet hvor partiene har en viss innflytelse, men også velgerne kan endre rekkefølgen på kandidatene, det er system jeg mener vi bør prøve ut i Norge, sier Jan Tore Sanner.

Ved Riksdagsvalget i Sverige i 2006 sørget velgerne i enkelte valgdistrikter for å endre rekkefølgen på listene, slik at andre kandidater enn partiene ønsket kom inn i Riksdagen.

Både Ola Borten Moe og Jan Tore Sanner mener det kan være bra for demokratiet.


Se video og les hele saken hos TVnyhetene.no