I partiets program for neste års stortingsvalg vil utvalget foreslå en rekke nye tiltak innenfor barnehagesektoren. Ett av forslagene for å forbedre og utvikle barnehagene er å etablere et barnehagebarometer - en nettbasert, nasjonal kvalitetsportal som opplyser om kvaliteten i kommunens barnehager.

Utvalget foreslår at informasjon som voksentetthet, inneklima, kosthold og utemiljø, resultater fra brukerundersøkelser, rapporter etter tilsyn og statistikk over sykefravær blant de ansatte kan inkluderes i en felles kvalitetsportal. Dette er forhold mange foreldre er interessert i før de velger barnehage. I barnehagebarometeret skal de enkelt finne dette sammen med informasjon om åpningstider, egenbetaling og spesielle satsingsområder som for eksempel friluftsliv eller økologi.

- Barnehagesektoren omsetter for 40 milliarder kroner i året og passer på barna våre 30 timer i uken, da er det viktig at foreldrene kan ta et kunnskapsbasert valg når de skal velge barnehage, sier Helleland til Aftenposten.

Statistikk over sykefravær blant de ansatte, rapporter etter tilsyn og resultater fra brukerundersøkelser blant foreldre skal også inn i kvalitetsportalen, som skal ligge på kommunenes nettsider.

- De fleste barnehager er gode, men ikke alle. I dag avgjør jungeltelegrafen hvilken barnehage man velger, sier Linda Helleland til Aftenposten.

– Med full barnehagedekning vil fremtidens foreldrene stille større krav til barnehagen enn i dag, vi mener åpenhet rundt kvaliteten i barnehagene er bra både for foreldre og barnehagene selv, avslutter Helleland.

Les hele saken på Aftenposten.