Hvert år blir 15.000 pasienter skadet, og 2000 dør, som følge av feil i helsetjenesten. Den siste tiden har mange pasienter stått frem med sine sterke historier om feilbehandling. I helgen var pasienter ved Ahus i fare på grunn av en driftstans i sykehusets tele- og datanett.

- Dette må ha topp prioritet på alle nivå i helsetjenesten, inkludert hos Helse- og omsorgsministeren. Det er et paradoks at det er bedre sikkerhetssystemer i pizzaproduksjonen enn i helsetjenesten, sier Høie.

Helsetjenesten må lære mer av egne feil, for å unngå å gjøre dem igjen. I tillegg må den lære av andre sektorer, eksempelvis luftfarten, som jobber systematisk med sikkerhet. Høyre vil gi pasientene bedre informasjon om kvalitet og resultater ved ulike sykehus, slik at de kan foreta reelle valg mellom behandlingssteder. I dag er pasientens liv og helse avhengig av hvor de behandles.

- Organiseringen av helsetjenesten må også gjøres slik at høyspesialisert behandling samles på færre steder. Dette vil bidra til bedre og tryggere helsehjelp, påpeker Høie.

Høyres forslag inneholder blant annet følgende tiltak:

- Helseministeren må i større grad styre helsetjenesten etter krav om kvalitet og pasientsikkerhet, ikke bare ut fra økonomiske krav.

- Stortinget og kommunestyrene må behandle Helsetilsynets rapporter, og iverksette tiltak på bakgrunn av dette.

- Det må etableres flere kvalitetsindikatorer og det må publiseres sammenlikninger mellom sykehus.

- Det skal utarbeides flere faglige retningslinjer for god behandling, og spesialisert behandling må samles på færre sykehus.

- Sykehusene må kvalitetssertifiseres, og det må etableres bedre system for internkontroll.

- Helsetjenesten må vise større åpenhet om feil og etablere et bedre system for å lære av feil.

- Det må prøves ut en ordning med en havarikommisjon for helsetjenesten, etter modell fra Havarikommisjonen for transportsektoren.

- Pasienters og pårørendes rettigheter må styrkes i forbindelse med feil og uheldige hendelser.