Aftenposten skrev i går om Henriette Oseth-Andersen som har kreft både i lysken og i hjernen. – Hennes beskrivelse av opplevelsen av å være en liten person i et stort system må vi lære av, sier helsepolitisk talsmann Bent Høie. Han forteller at det ofte er pasientene selv eller pårørende som tar på seg rollen som koodinator og viderebringer informasjon fra et sted til et annet. - Dette er ikke holdbart, vi må få på plass en pasientansvarlig lege som kan være pasientens ene kontaktpunkt, sier Høie.

Høie støtter Per Fugellis forslag om «fastleger» på sykehus. – Vi vet at sykehusene har vært pålagt å ha pasientkoordinatorer i 13 år, og jeg har til nå ikke møtt ett helseforetak som sier at de har gjennomført dette. Noen blir litt usikre i blikket når jeg spør om det, noe som tyder på at de ikke engang er oppmerksom på ordningen, mens andre sier at de er i prosess med å få gjennomført den, påpeker Høie. Han påpeker at det ikke er første gang mangel på pasientkoordinator er i medienes søkelys. NRK fortalte tidligere i år om Anne Hamilton Meyer som møtte stadig nye leger de siste månedene av sitt liv.

-At alvorlig syke pasienter får som tilleggsjobb å koordinere sin egen behandling mellom ulike sykehus og avdelinger er ikke akseptabelt. Vi mener det er en god ide at disse pasientene skal ha én lege som er deres koordinator, som de kan kontakte med spørsmål og som følger dem igjennom hele pasientforløpet, sier Høie.

Høyre fremmet nylig flere forslag om bedre pasientrettigheter, deriblant rett til pasientkoordinator. – Nå har vi sett flere eksempler på alvorlig syke pasienter som ikke får dette, og allikevel tar ikke helseminister Støre dette innover seg. I vår debatt om dette for kort tid siden åpnet helseministeren for at det ikke lenger skulle være krav om at en lege utførte koordineringsarbeidet. Dette blir feil, vi må styrke arbeidet, ikke svekke det, sier Høie.

Han håper at Høyre etter valget får muligheten til å gjøre pasientkoordinator til en rettighet for pasientene, slik at ikke flere pasienter skal føle seg som David mot Goliat i møte med en kompleks helsetjeneste.