I dag stilte han spørsmål til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om hvor mange kilometer med midtdelere regjeringen planlegger å bygge i inneværende stortingsperiode, og gjorde henne oppmerksom på at de planer som per i dag foreligger er langt fra tilfredsstillende.

I Nasjonal Transportplan (NTP) er det estimert at man trenger 750 kilometer med midtdelere.

- Når regjeringen nå kommer med forslag om 9 kilometer i 2010, så er det en måloppnåelse i forhold til NTP på 1,2 prosent som selvfølgelig er skandaløst, sier Øyvind Halleraker.

Han peker på at Høyre i sitt alternative statsbudsjett setter av 600 millioner ekstra som skal gå direkte til bygging av midtdelere.