Kort fortalt

  • Ved siden av avvikling av helseforetakene, blir de nye elementene i Høyres politikk slik:
  • Fritt behandlingsvalg – brukerne velger fritt mellom offentlige, private og ideelle institusjoner.
  • «Allianse for velferd». Ideelle institusjonene som Kirkens Bymisjon og Oslo Hospital gis selvstendig status gjennom såkalte «smartere velferdsavtaler» med det offentlige.
  • Anbudsreglene endres slik at frivillighet/privat engasjement gjøres til et selvstendig kvalitetskriterium, på linje med pris og kvalitet.
  • Etablering av Kvalitetsportalen på nett, hvor brukerne sjekker ventetider, kvalitet m.m. hos institusjoner godkjent for «fritt behandlingsvalg».
  • Økonomiske incentiver skal sikre langvarig effekt av behandling, ved at deler av utbetaling skjer når dette dokumenteres

I 2001 ble retten til fritt sykehusvalg innført. Det ga deg retten til selv å velge hvilket sykehus du skulle bli behandlet ved, gitt at sykehuset eller det distriktspsykiatrisk senteret var eid av et regionalt helseforetak, eller hadde inngått en innkjøpsavtale med helseforetaket.

I dagens utgave av Aftenposten går Høyre inn for å gi deg enda større rettigheter – og snu opp ned på det offentlige systemet med anbudsrunder og innkjøpsavtaler.

Har du et barn som skal ha behandling for f.eks.spiseforstyrrelse, har du i dag ikke noe valg: Barnet ditt vil bli behandlet ved et offentlig sykehus eller en privat aktør som har vunnet en anbudsrunde med helseforetaket.

Hvis du helst ville ha valgt en annen institusjon, fordi de har et annet og – i dine øye – bedre behandlingstilbud, så må du betale det av egen lomme– hvis institusjonen fortsatt lever etter å ha tapt anbud.

– Det er brukeren og kvaliteten på tilbudet, som er Høyres viktigste hensyn i velferdspolitikken, sier Erna Solberg til Aftenposten.

Partiet vil ha mer verdighet og valgfrihet.

- Vi må snu fokuset over på brukerens behov. Det gjør vi ved å gi brukere rett til fritt behandlingsvalg på alle tilgjengelige tilbud.

Pasienten får pengene
Høyre vil at, så fremt en lidelse er godkjent for behandling, så skal du kunne velge å bli behandlet av ideelle og private institusjoner, ikke bare av offentlige sykehus eller institusjoner som har seiret i en anbudsrunde.

Pasienten tar med seg pengene som behandlingen koster – f.eks. basert på en snittpris av hva ulike tilbydere anslår – og får behandlingen gjennomført der man ønsker det, gitt at institusjonen er godkjent for slik behandling.


Les hele saken i Aftenposten søndag 23. januar 2011, side 2 og 3.