Høyre praktiserer i dag at alle bidrag som krever offentliggjøring etter loven offentliggjøres på våre nettsider fortløpende. Vi anbefaler at dette tas inn i loven – med en frist på fire uker som gjelder samme når bidraget kommer. Departementet foreslår at en slik fireukers frist bare skal gjelde i valgkamp, med frist fredag før valget. Mediene vil få akkurat det samme med Høyres forslag, som med departementet.

Er dette kontroversielt? Nei, og Arbeiderpartiet har sagt seg enig i dette! Partiene som er representert på Stortinget leverte felles høringsuttalelse til et lovendringsforslag fra regjeringen forrige uke. Og der sier vi for det første: “Partiene er enige om at partienes hoved- og fylkesorganisasjoner skal ha politk til løpende å rapportere om mottatte bidrag innen et nærmere angitt tidsintervall.”

For det andre sier vi i fellesskap nei til en særordning for valgkamper: “Når det gjelder særskilt å skulle rapportere utgifter i valgkampen er vi uenig med rekomandasjonen og mener at dette er tilstrekkelig dekket gjennom oppfølging av rekomendasjon 1.”

Nei da, Arbeiderpartiet har ikke sagt seg uenig i dette. Hvem har ført det i pennen? Arbeiderpartiets sekretariat på Youngstorget. Hvem har signert på vegne av partisekretærene? Arbeiderpartiets Raymond Johansen.

Høringsuttalelsene ligger tilgjengelig på nettsidene til Fornyingsdepartementet.

Det er et unødvendig bidrag til å senke anseelsen til politikk og politikere når den samme Raymond Johansen i dag desinformerer offentligheten når han til Dagbladet hevder “at partiene ikke kunne komme til enighet”, og mot bedre vitende bidrar til å skape et inntrykk av at Høyre og Frp prøver å holde bidrag skjult.

Med Høyres opplegg vil journalister ha tilgang til akkurat den samme informasjonen fredag før valget. Men de vil ha den resten av året også. Jeg står for det Høyre sa i vår uttalelse: En særskilt valgkamp deadline vil kunne gå på bekostning av fokus på det politiske innhold i valgkampen.