Høyre vil legge lista høyt for norsk skole, fordi en god skole er avgjørende for vår fremtidige konkurransekraft og for å skaffe nok kompetent arbeidskraft. Åheie på høy lærerkompetanse er å snakke lærerne opp, ikke å snakke skolen ned. Høyre mener høye kompetansekrav er statusbyggende for lærerprofesjonen og vil bidra til at flere unge trigges til å velge skolen som karrierevei.

- Regjeringen tar viktige skritt for å heve lærernes kompetanse, men går etter Høyres syn ikke langt nok. Høyre fremmet derfor et forslag som tydeliggjør hvilke kompetansekrav til lærere på ulike trinn i skolen vi mener bør stilles. Så må vi innse at krav som går lenger enn regjeringens ikke kan innføres over natten, men peker ut målet som skal nås gjennom en omlegging av lærerutdanningene, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Fellesforslag

Under stortingets behandling av saken foreslo Høyre, sammen med FrP og Venstre:

Stortinget ber regjeringen tilrettelegge for innføring av kompetansekrav på barnetrinnet tilsvarende 60 studiepoeng i fagene norsk, matematikk og engelsk og krav om 30 studiepoeng for øvrige fag og for ungdomstrinnet krav om 60 studiepoeng i alle lærerens undervisningsfag, og gjennomføre nødvendige endringer i lærerutdanningene slik at nyutdannede lærere kan oppfylle kompetansekravene.

Ekstra krafttak

Høyre er tydelig på at nye kompetansekrav også må inkludere dagens lærere. Høyre mener regjeringen må være villig til å ta det ekstra krafttaket det er å løfte alle lærere opp på et høyere nivå.

- Dersom man mener det er riktig å stille høyere krav til nyutdannede lærere, må det være like riktig å stille de samme kravene til lærere som er i skolen og kanskje skal være der i flere tiår til. Derfor har Høyre foreslått at det må utarbeides en forpliktende plan for å heve kompetansen til lærerne som underviser i skolen i dag opp på nivået til de nye kompetansekravene, avslutter Aspaker.