I Høyre har vi alltid ment at lavere skatteregning for de ansatte vil øke arbeidsinnsatsen og velferden. Nettopp derfor reduserte vi skatten på arbeid betydelig i perioden 2001-2005. Langt over halvparten av de 24 milliardene gikk til vanlige arbeidstakere og boligeiere. Nå viser nye analyser at flere kom i arbeid og innsatsen økte. Og hvordan gikk det med skatteinntektene til staten? De har steget med ca 160 mrd i årene etterpå. Det betyr at både offentlig og privat velferd fikk glede av Høyres skatteletter. At flere mennesker kom i jobb, kunne klare seg selv og fikk en mer meningsfylt tilværelse er veldig positivt.

Høyre står for skattelette

Fra 2001 til 2005 ordnet Høyre-/sentrum regjeringen det slik at 231 000 færre måtte betale toppskatt. I de senere år har det gått helt motsatt. Til sammen 880 000 personer fikk utlignet toppskatt i 2007. Dette var 130 000 personer eller 18 prosent flere enn året før. Sum utlignet toppskatt økte med 28 prosent fra 2006 til 16,8 milliarder kroner i 2007. Det er å ta unødig mye penger fra helt vanlige familier.

Dynamisk skattepolitikk virker!

I en rapport fra SSB i fjor kom det tydelig frem at skattelettelsene bidrar til økt arbeidstilbud, vekst og utvikling, som innebærer at staten får skattepenger tilbake. Ja, faktisk viser forskernes forsiktige anslag at 56 prosent av disse skattelettelsene kom tilbake via dynamiske effekter. Det er før langtidsvirkningene er tatt med i vurderingen.

En undersøkelse gjort av Sentio høsten 2007 viste at 4 av 10 personer ønsket å jobbe mer hvis de fikk beholde mer av egen inntekt. Og faktisk svarte omtrent like mange med inntekt over 400.000 kroner at de ville jobbe mer! Økonomiske incentiver virker faktisk. Derfor har Høyre gått inn for lavere skatt for alle med 3000-4000 kroner for 2009. I tillegg går vi mot skatteøkningene på bedriftene fra de rørdgrønne. Det er selvsagt for å trygge lokale arbeidsplasser!

Ingen belønnes ved at halvparten av inntekten forsvinner i skatt. Høyre har skjønt dette og vil fortsette å redusere folks skatteregning!