I Aftenposten 31.mai 2012 tar lederen i Foreldreutvalget for grunnskolen til orde for leksehjelp i ungdomsskolen. Dette er et forslag Høyre støtter.

Ungdomsskolen

- Dagens ording med leksehjelp på barneskolen er lite treffsikker og fungerer dårlig. Høyre vil derfor flytte leksehjelpen til ungdomsskolen, der behovet for og effekten av et slikt tiltak er større. Dette er også et viktig tiltak for å sikre et godt grunnlag for videregående opplæring, og dermed redusere frafallet på dette trinnet, sier Elisabeth Aspaker, utdanningspolitisk talskvinne i Høyre.

Leksehjelpsordningen på barnetrinnet har blitt kraftig kritisert. Det er fra flere hold påpekt at behovet for leksehjelp er større på ungdomsskolen. Derfor vil Høyre heller ha leksehjelp på ungdomstrinnet der mange foreldre opplever at de kommer til kort når barna trenger hjelp til leksene. Dette er også i tråd med de rådene vi får fra skolehold, sier Aspaker.

Lekser er viktig

NRK skrev 11. februar 2011 at dagens leksehjelpordning får slakt fra flere hold.

Undersøkelsen gjengitt i Aftenposten viser også at norske foreldre er delt i synet på lekser. 50 prosent av de spurte mener at lekser bør gjøres ferdig på skolen, mens 50 prosent har motsatt oppfatning.

- Lekser er viktig for å bygge opp under elevenes læring. Jeg synes det er positivt at halvparten av foreldrene ser viktigheten av lekser. Når den andre halvparten er negativ, skyldes det at Kunnskapsministre fra SV har brukt syv år på å snakke negativt om verdien av lekser. Dette viser også at skolen og hjemmet bør samarbeide tettere. Skolen må veilede foreldrene om hvordan foreldre kan motivere og støtte elevene i leksearbeidet, avslutter Aspaker.