I 2009 streiket private barnehager for full likebehandling på grunn av frykt for at overgang til rammefinansiering ville ramme private barnehager sterkest. Etter streiken snudde regjeringen og åpnet for full likebehandling i løpet av noen år. Med de nye endringene regjeringen nå foreslår blir det igjen forskjellsbehandling av private og kommunale barnehager.

Høyre mener regjeringens forslag til nye barnehagereglene er et svik mot alle som har bidratt til full barnehagedekning i Norge.

- Vi må jo huske på at regjeringen lokket mange av de private til å hjelpe dem med å få full barnehage dekning i Norge, sier Jan Tore Sanner til NRK og fortsetter: -Nå endrer den plutselige reglene ved at den nå vil innføre konfiskering av privat eiendom dersom en barnehage blir solgt eller nedlagt. Det er forøvrig overraskende at den rødgrønne regjeringen starter med å bygge ned private barnehager som i veldig stor grad drives av kvinnelige gründere.

Sanner mener at folk kan bli skremt vekk fra å starte private barnehager.

- Det er en risiko for private menn og kvinner som skal starte opp og drive barnehager. Nå blir vilkårene mer usikre og det vil kunne gi dårligere tilbud og færre barnehageplasser, sier han , og fortsetter: - Regjeringens forslag om å konfiskere midlene til de private barnehagene er ren mobbing. Etter at regjeringen har vært helt avhengig av private barnehager for å oppnå målet om full barnehagedekning, forsøker de med dette å presse de private barnehagene ut av sektoren. Det vil gi mindre mangfold i tilbudet, og jeg frykter at færre barn med dette vil få et tilbud.

Høyre har programfestet at vi vil ha likebehandling. Det er særlig to punkter som bekymrer Høyre i regjeringens forslag:

  • Tilbakebetaling av verdier (herunder fra foreldrebetaling) dersom barnehagedriften opphører. Dette er et grovt inngrep i barnehageeiers rettigheter og et signal om at man ikke ønsker private aktører innenfor barnehagefeltet.
  • Begrensninger i utbytteuttak.

Disse to tiltakene kan medføre at det blir vanskeligere og mindre attraktivt å drive private barnehager, noe også regjeringens høringsnotat medgir.

Forslaget skaper også reaksjoner i barnehagesektoren.