Høyre foreslår å opprette en uavhengig rettsinstans som med bindende virkning kan løse konkrete tvister mellom kommune og stat i forvaltningssaker. Målet er å unngå at staten har siste ordet i konfliktsaker hvor den megler, slik som i dag.

- Statsråder fra Høyre vil i fremtiden kunne oppleve å trekkes foran lokaldemokratidomstolen, av ordførere fra Høyre, og de kan oppleve å tape. Den dagen gleder jeg meg til, og jeg spanderer kake på den første ordføreren som vinner sin sak i domstolen – for han eller hun har også vunnet en viktig seier for lokaldemokratiet, sier Solberg.

Vil utfordre staten
Solberg har også et ønske om å ordne opp i uryddigheter i dagens praksis, hvor kommunene tvinges til å rette seg etter regler som ikke har en juridisk basis, men som er byråkratiske konstruksjoner. En domstol vil kreve juridisk hjemmel, og vil derfor gjøre slutt på tvilsom praksis.

- Ordningen vil oppmuntre kommuner til å utfordre staten, hvis de mener de har jussen på sin side. Åstyrke kommunenes selvtillit på at de har rett til å styre over seg selv er viktig, sier Solberg.

Høyrelederen ber også Liv Signe Navarsete avkare tre sentrale spørsmål for det lokale selvstyret:

· Vil helt konkrete oppgaver overføres til kommunene?

· Vil ordningen med inngrepsfrie naturområder avvikles?

· Vil det etableres en uavhengig rettsinstans som med bindende virkning kan løse tvister mellom stat og kommune?

Solberg mener de borgerlige partiene er enige om at lokalpolitikerne kan ta mer ansvar, og bør få mer makt – noe som gjør henne optimistisk med tanke på en reell styrking av det lokale selvstyret etter valget i 2013.

Les hele talen her: