En fersk rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) viser atleksehjelpordningenslik den er lagt opp i dagikke bidrar til å redusere sosiale forskjeller.

Høyre har gjentatte ganger kritisert regjeringens leksehjelpordning. Regjeringens opplegg er lite målrettet og fratar kommunene muligheten til å sette inn ressursene der behovet er størst.
Evalueringen av ordningen viser at den ikke fungerer etter hensikten.
- Vi ser nå en kunnskapsminister som er fanget av sin egen lovparagraf, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Høyre ønsker en fleksibel leksehjelpsordningsom hjelper de elevene som har størst behov for tiltaket.

- Høyre har tidligere foreslått å flytte leksehjelpen til ungdomsskolen, fordi vi har fått tilbakemeldinger på at det er der behovet er størst. Med dagens lov mangler skolen den fleksibiliteten den trenger for å sette inn hjelpen der den trengs mest. Høyre vil gi skoleeier den nødvendige fleksibiliteten til å sette inn leksehjelpen der behovet er størst lokalt, sier Aspaker.

Les rapporten fra NOVA her