Onsdag denne uken debatterte Stortinget et forslag fra Høyre om hvordan vi best kan hjelpe pasienter raskere ut av helsekøen ved å utnytte kapasiteten ved private sykehus. I dag venter 265.000 mennesker på helsehjelp, det er 65.000 flere enn i første kvartal 2006.

- Det burde dermed være en kurant sak å sørge for at pasientene kommer til behandling, - betalt av det offentlige. Regjeringen stemte ned forslagene. De ønsker tydeligvis ikke å gi pasientene raskere hjelp, det er viktigere å bekjempe de private klinikkene, sier Sonja Sjøli.

Klassedelt helsetjeneste under de rødgrønne

- Det er imidlertid pasientene som betaler prisen for denne politikken. Salget av private helseforsikringer har økt med 130 % under den rødgrønne regjeringen. Dobbelt så mange pasienter betaler selv for nødvendig helsehjelp ved de private sykehusene enn tidligere, påpeker Sjøli, og fortsetter:

- Regjeringens politikk fører til en privatisering av helsetjenesten, og til et klassedelt helsevesen der bare de som har god økonomi kan kjøpe seg ut av køen. De andre må stille seg bakerst. Det mener Høyre er uakseptabelt!

- Private må få bidra

Høyre er mest opptatt av hva som tjener pasientene. Derfor vil vi gi pasientene raskere behandling ved å utnytte kapasiteten ved private sykehus for statens regning. Denne politikken bidro til at helsekøene ble redusert fra 270.000 i 2001 til 200.000 pr 1.kvartal 2006. Ventetiden ble samtidig redusert med 20 %. Vi er skuffet over at regjeringspartiene stemte ned forslagene, og dermed viderefører en politikk som fører til økte helsekøer og økt ventetid for pasientene.

For pasientene som står i helsekø er det mager trøst at mange andre har fått behandling.