Skattelistene er igjen i fokus. Vi har hatt, og kommer til å få flere tilfeller av misbruk av skattelistene til innbrudd, mobbing eller grove trusler mot vanlige borgere om ikke noe blir gjort.

- Høyre vil stoppe snokingen, styrke personvernet og begrense muligheten for å bruke skattelistene til kriminalitet. Kunnskap om skatte- og inntektsforholdene i samfunnet og allmenn samfunnskontroll er viktig, men det kan ivaretas gjennom anonymiserte tall og bedre databaser. Det sier Høyres skattepolitiske talsmann, Gunnar Gundersen.

Politidirektoratet trekker følgende konklusjon i en kriminalitets- og trusselanalyse i november 2009: "Gjennomgangen indikerer at det er sannsynlig at skattelistene anvendes for målretting av ulike former for kriminalitet, som ran, trusler, tyverier og bedragerier." Problemet er den ubegrensede og anonymiserte tilgangen til skatteinformasjon.

- Høyre vil redusere oppslagene i skattelistene ved at personen på utkikk etter skatteinformasjon må legge inn sine persondata. Videre kan personen som blir "slått opp" få et varsel om hvem som søker og når det skjedde. Det er noe tilsvarende det gjøres for å undersøke kredittopplysninger i dag, sier Gundersen.

Her kan du lese hele forslaget.