Hensikten med et uavhengig finanspolitisk råd er at uavhengige eksperter skal vurdere den økonomiske politikken.

- Våre naboland Sverige og Danmark har svært gode erfaringer med sine finanspolitiske råd. Også en rekke andre OECD-land har tilsvarende råd, og vi har fått anbefaling fra OECD om å opprette et finanspolitisk råd, forklarer Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner og fortsetter: - Fra Norge kan vi trekke på de gode erfaringene med Norges Bank Watch, som vurderer pengepolitikken.

Beregninger fra Finansdepartementet viser at mens Norge hittil har opplevd en lang periode med stort rom for utgiftsvekst på statsbudsjettet, vil denne perioden ta slutt rundt år 2020. Inntektene fra petroleumssektoren flater ut og reduseres, samtidig som utgiftene til helse, eldreomssorg og pensjoner vil øke.

- Selv om Norge så langt har lykkes godt i å tilpasse utgifter til inntekter, kan det bli en krevende omlegging dersom denne ikke starter i tide. Det vil dermed også være et større behov for uavhengige vurderinger av effekten av den politikk som føres, og faglig baserte forslag til politikkendringer, sier Sanner og avslutter: - Høyre ønsker å være forsiktige med å opprette nytt byråkrati. Men et finanspolitisk råd behøver ikke koste mye, i Sverige er det årlige budsjettet til Finanspolitiska Rådet ca 6 millioner kroner. Vi mener at nytten av uavhengige vurderinger av finanspolitikken vil være betydelig større.

Du kan lese hele forslaget her.