Blant annet foreslår Regjeringen å innføre 2/3 flertall for en rekke vedtak, og fjerner med det prinsippet om studentsstyring i samskipnadene.

Statsråden har nå laget en liste over saker som vil kreve kvalifisert flertall, og Høyres Svein Harberg mener dette ikke kan ses på noe annet enn mistillit til studentene som fullverdige og kompetente styremedlemmer:

- Her støtter jeg studentenes reaksjoner fullt ut. Høyre har stor tro på studentene som en kompetent ressurs i samskipnadenes virksomhet. Vår intensjon er å utfordre unge til å ta ansvar og da må vi også vise dem den nødvendige tillit, sier Høyres talsmann for høyere utdanning Svein Harberg.

Høyre vil følge opp dette når Stortinget starter behandlingen av saken.