– Vi håper at Liv Signe Navarsete har klart å nå fram i regjeringen med sitt budskap, og at meldingen kan skape mer rom for lokalpolitikk og verdiskaping i kommunene, sier Sanner til Nationen.

Høyres nestleder sier han har store forventninger til den nært forestående stortingsmeldingen om forholdet mellom staten og kommunene. Navarsete har tidligere varslet at stortingsmeldingen skal motvirke det hun har kalt urovekkende utviklingstrekk i den statlige styringen.

– Utviklingstrekkene de siste ti årene viser at staten har strammet grepet og kommunene har mistet handlingsrom, sa Navarsete under kommunedagene 2011 i mai.

Det er i en ny undersøkelse gjennomført av NorgesBarometeret at så mange som sju av ti lokalpolitikere gir uttrykk for at selvstyret i kommunene er for svakt.

Sanner mener et minstemål av endring er at kommunene får holde på mer av verdiskapningen lokalt, at fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak blir redusert, og at øremerkingen av midler til kommunene blir mindre. Høyre holder fast ved at egne skatteinntekter skal stå for halvparten av inntektene i kommunene.

Les hele saken hos Nationen.