Potten skal være på anslagsvis 75 millioner kroner og deles på to eller tre kommuner og fylkeskommuner. Høyreleder Erna Solberg sier det er viktig å honorere de som styrer kommunene for å få en bedre skole.

- Dette er å vise frem det beste. Det kan virke motiverende for de som gjør det dårligere, sier Erna Solberg.

Høyre mener at skolene også må ha program for å bekjempe mobbing og drive med systematisk videre- og etterutdanning av lærere.

- Det er ikke sånn at det er de med de beste resultatene på en prøve, som skal premieres. Det er de skolene som løfter elevene sine mest, sier Solberg.

Les hele saken på NRK.no