- For funksjonshemmede betyr en personlig assistent mye større frihet i hverdagen, og bedre mulighet til å delta i samfunnet. Man kan fortsatt få gjøre ”sine” ting, uten at man alltid er avhengig av en ektefelle eller foreldre som kan stille opp å være med. Man kan igjen følge barna til fritidsaktiviteter, dra på guttetur med kompiser, eller i det hele tatt ha en jobb. Dette gir et mer verdig og selvstendig liv, og er viktige verdier for Høyre, sier Høie.

Selvsagt ønsker også funksjonshemmede å leve normale liv, arbeide, delta i samfunnet og ha familie. For mange av dem har en assistent vært redningen fra et liv på institusjon. Det har gitt dem makten og styringen i eget liv.

- Dessverre er realiteten at altfor mange funksjonshemmede nektes assistent, og mangler en rettighet å slå i bordet med, sier Høie.

Onsdag sendte TV2 programmet ”Brevet til Jens”. En tankevekkende og gripende dokumentar om sammenligningen av hvordan to unge funksjonshemmede jenter opplever livene sine og den sterke kontrasten i livskvaliteten som følger av de forskjellige omsorgstilbudene de mottar.

- Vi i Høyre ønsker at begge jentene skal kunne leve de livene de ønsker, derfor må vi rettighetsfeste personlige assistenter for de som trenger bistand.