De borgelige partiene håper at regjeringspartiene vil samarbeide om å finne gode løsninger i saken, til pasientenes beste.

- Vi er enige om intensjonene i samhandlingsreformen, men vi ønsker å gi reformen et klarere innhold, sier Høie.

Høyre og de andre partiene stiller krav om en konkret plan for å styrke helse- og omsorgstjenesten i kommunene, og sier nei til en nasjonal ordning der kommunene tar deler av sykehusregningen. Vi krever en klar satsing på rehabilitering og rusbehandling, slik at flere kan få en ny mulighet til å mestre hverdag og jobb. Vi mener at bedre kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er en forutsetning for at pasientene skal få bedre tjenester.