I valgkampen i 2009 lovet Jens Stoltenberg full sykehjemsdekning, og sa at dette var det viktigste valgløftet fra Arbeiderpartiet. Han lanserte dette løftet sammen med Gro Harlem Brundland på Lørenskog sykehjem 11.august 2009. I en pressemelding i dag hevder KS at den statlige tilskuddsordningen er for dårlig.

- Tallene fra KS viser at det ikke blir full sykehjemsdekning slik Stoltenberg har lovet. Arbeiderpartiet bløffer når de sier at alle som trenger det skal få en sykehjemsplass, sier Jan Tore Sanner og fortsetter: - Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet stiller gjerne på TV med fagre løfter, men de stiller ikke opp med de støtteordningene som trengs for å innfri løftene de har gitt til eldre.

Høyre har, sammen med de andre borgelige partiene, foreslått en konkret handlingsplan for å ruste opp eldreomsorgen, med konkrete mål for bygging av flere plasser og øremerkede midler. Dette har Ap og de andre regjeringspartiene stemt mot.

- Ap lover sykehjemsplass til alle, men i praksis driver de en politikk som motarbeider bygging av flere plasser, forteller Sanner og ramser opp en rekke eksempler: - Stavanger kommune får ikke tilskudd til bygging av sykehjem, fordi Regjeringen mener de ikke trenger flere plasser. Kommuner som ønsker å samarbeide med private om utbygging av sykehjem og omsorgsboliger får ikke tilskudd til bygging fordi Regjeringen er motstander av et slikt samarbeid. Arbeiderpartiet nekter selv borettslag å bidra til at det blir flere sykehjemsplasser til eldre. Dette er ideologisk prinsipprytteri som rammer eldre som ikke får den hjelpen de trenger.

- Høyre harde siste årene øremerket penger til å ruste opp eldreomsorgen og helsetjenesten i kommunene, men har ikke fått støtte fra regjeringspartiene for dette. Vi har bedt regjeringen legge frem en plan for å ruste opp eldreomsorgen og helsetjenesten i kommunene, med konkrete mål og beregninger av behovet for bevilgninger på lang sikt. Dette har regjeringen stemt mot, og dermed mangler kommunene den forutsigbarheten de trenger for å bygge nok plasser. Vi har i tillegg foreslått å forbedre dagens tilskuddsordning for å bygge flere plasser, bla gjennom samarbeid med private og bedre støtte til kommuner som ønsker å forbedre tilbudet, forteller Jan Tore Sanner: - Høyre mener at alle som trenger en plass i sykehjem eller omsorgsbolig skal få det. Denne rettigheten finnes allerede, men det mangler plasser og fagfolk. Derfor må vi ruste opp tilbudet med flere plasser og bedre kvalitet.

Høyre vil:

- ha en konkret handlingsplan for å ruste opp eldreomsorgen og helsetjenesten i kommunen, men konkrete mål og øremerkede midler.
- Samarbeide med private om bygging av flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Det var dette samarbeidet som sikret bedre barnehagedekning, og vi bør samarbeide på samme måte for å sikre bedre sykehjemsdekning.
- Sikre at alle kommuner som ønsker å forbedre sitt tilbud, faktisk får mulighet for dette gjennom tilskudd fra staten.