Det er blant unge under 25 år at arbeidsløsheten er størst og øker mest. Tallet på arbeidsløse under 25 år har økt med 6000 det siste året. Mange av disse har ikke krav på dagpenger, og dermed havner de på sosialkontoret.

For unge på sosialkontoret må det stilles krav, mener Høyres Sylvi Graham.

- Man må ut i arbeidslivet, lære seg arbeidslivet og skaffe seg noe på sin CV. Det er jo rett og slett å ikke ta ungdom på alvor å la dem gå passivt hjemme og ta i mot sosialhjelp.

Høyre kommer med dette forslaget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Det er ingen mangel på oppgaver som de unge arbeidsløse kan ta fatt på.

- Jeg tenker på ting som for eksempel Frivillighetssentralen gjør. Der er det masse arbeid som må gjøres, sier Graham.

Hun mener også arbeid i Parkvesenet og andre kommune-plasser kan være passende.

Les mer på NRK.no: - Sosialklienter må jobbe for føden


Kristin Clemet: - Ingen direkte sammenheng mellom nytelse og ytelse

Handels- og servicenæringen rapporterer attil tross for at det er ledige stillinger innenfor nærignen så erdet ikke alltid lett å finne søkere blant norsk arbeidskraft. Derfor er det ofte svensker og polakker som ender opp med å besette stillingene til syvende og sist.

- De unge arbeidstakerne er født inn i et utrolig velstående samfunn. Det er mange tegn på at det ikke er så nødvendig å stå utenfor arbeidslivet, sier Kristin Clemet, tidligere Høyre-statsråd og nå leder i Civita.

- Når de er født inn i et så velstående samfunn, er det ikke lenger en direkte sammenheng mellom å yte og å nyte. Trygdeutgiftene eksploderer, og blant noen kan det synes å være en manglende forståelse av hvor pengene kommer fra. Det virker noen ganger som om man tror de kommer fra himmelen, mener Clemet.

Les mer på NRK.no: - Kobler ikke nytelse og ytelse