Høyre vil:

  • Innføre 10 års reklamasjonsfrist ved kjøp av ny bolig.
  • Utrede servicehefte for bolig.
  • Utrede obligatorisk byggeforsikring.
  • Utrede obligatorisk tilstandsrapport.

Kjøp av egen bolig er den største enkeltinvesteringen vanlige folk gjør. Byggefeil utgjør i gjennomsnitt 4 prosent av verdien av nybygget bolig etter overtagelse. I gjennomsnitt for et boligkjøp på tre millioner kroner utgjør dette rundt 120.000 kroner i opprettingskostnader.

- Det er meningsløst at reklamasjonsfristen ikke er lenger ved kjøp av en bolig, enn den er for kjøp av en forbruksvare som mobiltelefon, sier Høyres næringspolitiske talsmann Torbjørn Hansen.

Selv skjebnesvangre feil kan være vanskelige å se på en visning. Gamle elektriske anlegg, uisolerte gassrør og annet kan utgjøre en fare for liv og helse. Et servicehefte kan gjøre rede for brannsikringstiltak, vedlikehold og reparasjoner fra boligens "fødsel" og fremover.

Obligatorisk tilstandsrapport, som er noe mer enn en dagens overfladiske verditakster, har redusert alvorlige byggefeil med over 20 prosent i Danmark.