Dette betaler seg. Ikke bare ved at kommunene står bedre rustet for fremtiden og at innbyggerne får bedre tjenester, men vi ser også gode resultater på de lokale meningsmålingene.

- I en måling Gallup har gjort for TV2 i januar blir Høyre målt til 26,8 %. Dette er et godt utgangspunkt for et år som vil bli hektisk, krevende og intensivt for alle våre tillits- og folkevalgte, sier Generalsekretær i Høyre Lars Arne Ryssdal.

Ryssdal påpeker at Høyre pleier å bygge oppslutning gjennom valgkampen, og får en større oppslutning på valgdagen sammenlignet med meningsmålinger tidlig i valgåret.

- Høyre vinner på valgkamp, sier Ryssdal.

I Bergen ble Høyre i desember 2002, 10 måneder før kommunevalget, målt til 20 %. På valgdagen vant Høyre byrådsmakt fra Arbeiderpartiet, og fikk hele 27,4 %. I 2011 hentet Høyre over 100 000 velgere nasjonalt fra august til september. Derfor er det positivt for Høyre at partiet på lokale meningsmålinger oppnår samme nivå som Høyre i Stortingsvalget i 2013.

Ryssdal er likevel jordnær i sin tilnærming til meningsmålingene.

- Eksempelet viser at det er alt for tidlig å spå hvilken vei kommunevalget vil gå. Vi er klare for å møte Arbeiderpartiet fordi vi har de ideene og løsningene som gir innbyggerne bedre tjenester og som ruster kommune-Norge for fremtiden, sier Ryssdal.

Lokalvalg handler først og fremst om de lokale spørsmålene, i tillegg til å vise frem de gode prosjektene regjeringen har satt i verk for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Det blir viktig å snakke med velgerne om hvordan den lokale skolepolitikken skal utvikles, hvordan eldreomsorgen skal bygges ut, hvordan trygge arbeidsplasser kan skapes lokalt og hvordan vi ruster vei og kollektivtrafikk for årene som kommer.

- Vi skal gjøre vårt for at velgerne får ta stilling til de lokale spørsmålene i valget. Høyres ordførere og folkevalgte nyter stor respekt i sine lokalsamfunn, og vi gleder oss til månedene som kommer, avslutter Ryssdal.