Sveinung Stensland (H) ønsker å innføre e-sigarett. Norske forbrukere kjøper i dag e-sigaretter gjennom internett og ved besøk i utlandet.

- E-sigaretten er kommet for å bli, det vil være bedre for våre innbyggere å få regulert salget i Norge og derigjennom kunne regulere kvaliteten. Mye av det som selges via internett er av slett eller varierende kvalitet. Mye av produksjonen er alt annet enn regulert ettersom produktet faller mellom regelverkene for næringsmiddel- og legemiddelproduksjon, sier Stensland.

Han ønsker at salg av e-sigaretter skal foregå slik at det ikke lokker nye brukere til å bli nikotinavhengige.

- Verdiene av skadelige stoffer i e-sigaretter ligger som regel langt under det som er påvist for ordinære sigaretter og de er mer sammenlignbare med verdiene fra nikotininhalatoren, som er et anbefalt produkt i røykeavvenning fra Legemiddelindustrien. Nikotinkonsentrasjonen er også under de verdiene som antas å ha skadelige virkninger for mennesker, sier Stensland.

- Så lenge tobakksprodukter er legale salgsvarer er det lite logisk at e-sigaretter ikke er det. For meg er dette et forbruk virker mot sin hensikt, nemlig å begrense skadeeffekten av tobakk, sier Stensland ifølge Aftenposten.

Sveinung Stensland er utdannet famasøyt, og i sin første periode på Stortinget. Han får støtte fra helseminister Bent Høie i at e-sigaretter bør vurderes.

- Ut ifra dagens kunnskap er det ikke mulig å utelukke at e-sigaretter kan være helseskadelige. Langtidseffektene av bruk er ukjente. Han er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomiteen og sier e-sigaretter vil redde flere liv enn det eventuelt tar, sier helseminister Bent Høie ifølge Aftenposten.

Høie vil først forsikre seg om at sigarettene ikke er helsefarlige, og mener man ikke vet nok om e-sigarettene som middel for røykeavvenning eller som grunnlag for å gi klare anbefalinger for endringer i regulering.

Norge har i en forskrift fra 1989 et forbud mot import og salg av nye tobakks- og nikotin¬produkter, herunder e-sigaretter.