- Når regjeringen ikke er villige til å gi skattelette for å møte finanskrisens konsekvenser må vi gjøre det vi kan lokalt og bruker de virkemidlene vi har for å hjelpe det lokale næringslivet, sier byrådsleder Monica Mæland.

I Bergen merkes finanskrisen gjennom stigende arbeidsledighet, flere bedrifter har gått konkurs og mange varsler om dramatisk nedgang i aktiviteten. Mens regjeringens tiltakspakke først og fremst retter seg mot å opprettholde aktiviteten innenfor bygg og anlegg, ser byrådet behov for tiltak som kan favne bredt og lette innbyggernes økonomiske situasjon i krisen.

-Vi mener at innbyggerne og næringsdrivende akkurat nå trenger pengene mer enn Bergen kommune og vi mener 160 millioner i skattelette til bergenserne vil ha en positiv innvirkning på aktiviteten i næringslivet, både gjennom økt kjøpekraft og vil bidra til en viss stabilisering av eiendomsmarkedet, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

- Eiendomsskatten er en skatt som treffer vilkårlig og som derfor ikke bidrar til en rettferdig fordeling. Halvering av eiendomsskatten vil også være positivt for de som ønsker å etablere seg i Bergen. Byrådet er opptatt av at Bergen fremstår som en attraktiv by med gode rammebetingelser, og da er reduksjon i eiendomsskatten er positivt virkemiddel,kommenterer finansbyråden i Bergen, Christine B. Meyer (H).

I tillegg til skattelette inneholder tiltakspakken en rekke tiltak som har som hensikt å stimulere til fortsatt aktivitet hos private næringsdrivende og ivareta særlig sårbare arbeidstakere:

 • Det bevilges 1 million kroner i ekstratilskudd til etableringstjenesten i Business Region Bergen for å tilby veiledning og kurs til gründere som ønsker å starte en bedrift
 • 1 million bevilges til Bergen Reiselivslag for å øke markedsføringen av Bergen som reisemål.
 • Turistnæringen er svært viktig for Bergen og byrådet ønsker å dempe nedgangen i tilstrømmingen av turister til Byen
 • Låneopptaket til ordningen med startlån gjennom Husbanken økes
 • For å redusere saksbehandlingstiden for byggesaker ansettes det flere saksbehandlere, og byggeklare prosjekter prioriteres slik at tiltakshaverne kan igangsette byggingen så raskt som mulig
 • Det etableres ”Planhjelp” for å gi privatpersoner og private tiltakshavere hjelp til effektivt å håndtere utfordringer knyttet til søknadsprosesser innefor byggesak
 • Kommunens traineeordning økes med 50 % i omfang
 • Inntaket av lærlinger til kommunens økes og innen byggfagene øremerkes det lærlingeplasser til lærlinger som er rammet av konkurs.
 • Det etableres en ordning for økt bruk av arbeidskraft med innvandrerbakgrunn
 • Som hovedregel stilles det som krav at bedrifter kommunen inngår avtaler med er lærlingebedrifter
 • Terskelvedien for forenklet utlysning av anskaffelser økes fra kr. 100.000 til kr. 500.000 for å redusere tidsbruk og ressursinnsats med anskaffelser