- Et godt lokaldemokrati er en viktig forutsetning for det lokale selvstyret, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen til KS' egen nettside.

Det er første gang at norske kommuner mottar denne europeiske utmerkelsen. Prisen ble delt ut av KS-leder Gunn Marit Helgesen og statsråd Liv Signe Navarsete på KS’ ordførerkonferanse i Oslo 23. mai.

- Det er flott å kunne gi en anerkjennelse til kommuner som har gjort en solid innsats for lokaldemokratiet. Vi håper utmerkelsen kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier Helgesen.

De fire kommunene scorer ulikt på de ulike prinsippene, og de viser ulik styrke. Stavanger kommune fremheves spesielt for sitt omfattende arbeid med inkludering og mangfold. Time kommunes styrke er særlig knyttet til åpenhet og god tilgjengelighet. Lillesand kommune er god på innovasjon og åpenhet for endring, mens Bærum er en effektiv kommune som har mye å lære bort til andre kommuner når det gjelder tiltak for effektiv drift, skriver KS på deres nettside.

«Strategi for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå» ble vedtatt i Europarådet i 2008, og gjennomføres i Norge som et samarbeid mellom KS og Kommunal- og regionaldepartementet. Strategien består av 12 prinsipper for godt styresett. Den omfatter de grunnleggende verdiene i europeisk demokrati og spesifiserer hvilke krav som må oppfylles for godt demokratisk styresett.

Les hele saken på KS' nettside her.