- Vi her stolte over å fremstå som landets mest effektive kommune, men det er helt nødvendig, fordi vi får så lite i offentlige overføringer. Vi har bevisst kuttet i administrasjonen, for å verne tjenestene til folket, sier Røyken-ordfører Rune Kjølstad (H).

Ser vi på listen over de 20 billigste er faktisk hele 14 av dem Høyre-styrt.

Tallene kommer frem i Byråkrati-barometeret som selskapet Ny Analyse har laget basert på tall fra Kostra og Statistisk Sentralbyrå.

Barometeret måler fem forhold:

  1. Administrasjonens utgifter i prosent av kommunens samlede årsverk
  2. årsverk i administrasjonen i prosent av kommunens samlede årsverk
  3. årsverk i administrasjonen pr. tusen innbyggere
  4. lønn til politikere pr. innbygger
  5. lønn til administrasjonen pr. innbygger

Les hele saken hos VG.