Tiltaket har vært gjennomført i tre skolekretser i Bergen, to områder i Drammen og seks bydeler i Oslo. Ordningen har fra 2006 dreid seg om alle familier innenfor et geografisk område. Nå ønsker disse kommunene å heller gi tilbudet til alle familier med en inntekt som er lavere enn fire ganger grunnbeløpet i folketrygden, i tillegg til at foreldrene også må forplikte seg til å delta i utdanning, arbeidsliv eller norskopplæring der det er aktuelt.

Initativet får støtte av barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne. I en pressemelding fra hennes departement, sier hun at dette først og fremst er bra for barna.
—De får gå i barnehage og blir bedre forberedt på skolestart og får lære norsk om de ikke kan det. I tillegg stimulerer ordningen fremmedspråklige til raskere integrering.

I Oslo kommune har allerede familier med lav inntekt billigere barnehage, nå skal flere få del av ordningen, når grensen for samlet inntekt økes. Rundt 1500 Oslo-familier befinner seg i sjiktet som nå får delta i ordningen. Ansvarlig byråd Anniken Haugli sier til Dagsavisen at beløpet har stått stille ganske lenge.

—Vi syntes det var for lavt, og ønsker å fjerne et hinder slikt at flere barn i familier med lave inntekter skal få muligheten til å gå i barnehage, sier Hauglie til Dagsavisen.

Les mer om tilbudet i Oslo i Dagsavisen her.

I Drammen kommune har man ansatt en egen saksbehandler som har drevet oppsøkende virksomhet blant familier som er aktuelle for ordningen. Til Drammens tidende forteller hun at hun har banket på 500 dører, fått kontakt med 150 aktuelle familier, og at hun gleder seg til at hun nå skal ut for å banke på flere dører når ordningen endres. Arbeidet i Drammen får også skryt av ministeren.

Les mer om barnehagesatsingen i Drammen i Drammens Tidende her

Evalueringen av forsøksordningen med gratis kjernetid har vist at deltakelse i ordningen hadde god effekt på skolekarakterene 10 år etter for jentene som deltok i de første forsøksårene, mens tilsvarende effekt ikke har vært å spore hos guttene, uten at forskerne kunne gi svar på hvorfor.