Høyre varsler politisk etterspill etter Monika-saken i Bergen.

– Det er begrenset hvor lenge man kan stå på sidelinjen som kommentator og rope «politiskandale». Folk forventer konkret handling, sier Peter Christian Frølich til VG.

Frølich sitter i Stortingets justiskomite, er utdannet jurist med mastergrad i rettsvitenskap og har den siste tiden sett hvordan politiet sviktet da de ikke tok åtte år gamle Monikas død på alvor.

– Jeg har en grunnleggende tro på sentralisert etterforskning av alvorlige straffesaker. Etterforskere trenger både erfaring og en viss mengde saker for å være gode over tid, påpeker Frølich.

Høyres åtte tiltakspunkter etter Monika-saken i Bergen:

  • Sentralisere etterforskning av dødsfall.
  • Gjennomgå reglene for destruksjon av DNA.
  • Sikre langsiktig finansiering for politiets Cold Casegruppe
  • La Riksadvokaten dobbeltsjekke enda flere saker.
  • Vurdere å forlenge foreldelsesfristene for grov uforstand i tjenesten
  • Ansvarliggjøre politiledere, og rekruttere ledere utenfor politiet.
  • Gjennomgå vernet av varslere.
  • Kritisk analysere forholdet mellom påtalemyndighet og politiet.

– DNA-bevis bør ikke kastes ved henleggelse fra politiet selv, men først når henleggelse er overprøvd i flere instanser etter en viss tid, sier Frølich.

– Håndteringen av varsleren var åpenbart ikke god nok, og saken ble gjenopptatt ene og alene på grunn av hans vilje til å bite tennene sammen og ikke gi seg, legger han til.