Høyre har høye ambisjoner for kunnskapsnasjonen Norge. Norge skal ha et stort innslag av forskning av høy kvalitet som er nyskapende, har høyt anvendelsespotensial og knytter oss til de beste kunnskapsnettverkene internasjonalt.

- Regjeringens forskningsmelding varsler dessverre ikke noe ambisiøst løft for norsk forskning. Når regjeringen ikke tidfester når vi skal nå målet om at 3 % av BNP skal gå til forskningsformål, er målet lite verdt. Høyres mål er at 3 % av BNP skal gå til forskningsformål innen 2030. Høyre mener alle samfunnssektorer må anerkjenne betydningen av forskning, oppmuntres til å bidra til forskning og til mer systematisk å nyttiggjøre seg relevant forskning for å videreutvikle egen virksomhet, sier Henning Warloe, Høyres forskningspolitiske talsmann.

- Forskningsmeldingen er for passiv når det gjelder tiltak for å løfte næringslivets forskningsinnsats. Når norsk forskningsinnsats samlet er på ca 1,6 % av BNP, noe som er under gjennomsnittet i OECD og på bunn i Norden, så er det åpenbart at noe må gjøres. Dessverre inneholder meldingen svært få grep for å gjøre noe med dette. Dette er en alvorlig mangel ved regjeringens forskningsmelding, forsetter Warloe.

For å styrke næringslivets forskningsinnsats, vil Høyre blant annet styrke Skattefunn-ordningen, øke bevilgningene til Forskningsrådets program Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) og andre bedriftsrettede satsninger og styrke såkornfondene.

- En annen svakhet ved regjeringens forskningsmelding er at den ikke avklarer norsk deltagelse i EUs Horizon 2020. Deltagelse i EUs programmer for forskning er et av Norges viktigste internasjonale forskningssamarbeid. Derfor er det uforståelig at regjeringen ikke benytter anledningen til å si noe om norsk deltagelse i dette viktige forskningssamarbeidet, avslutter Warloe.

Høyres forskningsutvalg, ledet av Henning Warloe, presenterte nylig en rekke anbefalinger for Høyres forskningspolitikk.

Utvalget skisserer fire hovedmål for Høyres forskningspolitikk:

1. Høyere ambisjoner for norsk forskning

2. Verdensledende kompetanse

3. Et innovativt og fremtidsrettet næringsliv

4. Løse globale utfordringer

Du kan lese utvalgets anbefalinger her.