Høyre ønsker et godt samarbeid med fagbevegelsen dersom partiet kommer i regjering. Dialogen mellom regjering, arbeidstakere og arbeidsgivere skal opprettholdes. Partilederen varslet også endringer, og at samarbeidet skal foregå mellom flere enn regjeringen, NHO og LO.¨

Høyres dør er åpen for både lederen av LO og NHO. Men den vil også være åpen for andre; bla. lederen av YS, UNIO, Akademikerne, HSH og Bedriftsforbundet, sier Erna Solberg.

Solberg fastslårat samarbeidet mellom regjeringen og arbeidslivets parter er viktig, men det skal være balansert. Venstresidens skremmebilder om at samarbeidet vil rakne med en borgerlig regjering ble klart avvist. Høyrelederen fremhevet at partiet har en politikk som er sammenfallende med fagforeningenes ønsker, og medlemmenes behov.

- Vi er helt enige med Norsk Tjenestemannslag i at helsepersonell skal få bruke mindre tid på papir, og mer på pasienter. Vi er helt enige med Fellesforbundets om å modernisere offentlig sektor og vi er helt enige med LO-kongressens vedtak om konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen, sier Solberg.


Velferd med valgfrihet gir verdighet

I sin tale presenterte Erna Solberg planer for å sikre menneskers rett til å velge behandling selv, styrke de ideelle aktørene, forbedre offentlige anbudsprosesser og fremme åpenhet om kvaliteten på behandlingen ved den enkelte institusjon.

-Vi trenger en ny velferdspolitikk som ser det store bildet, som setter brukeren av velferdstilbudet i sentrum og som sikrer at vi får mer mangfold og valgfrihet, fastslår Solberg.

Solberg presenterte fire tiltak for en ny velferdspolitikk:

  • Høyre vil innføre fritt behandlingsvalg, hvor mennesker fritt skal kunne velge mellom offentlige, private og ideelle velferdsinstitusjoner.
  • Høyre vil ha en allianse for velferd mellom det offentlige og de ideelle institusjonene for å sikre de ideelle aktørenes selvstendighet, unike rolle og særegne verdigrunnlag i møte med det offentlige. I praksis skjer dette med smartere velferdsavtaler gjennom tettere samarbeid, og gjennom anbudssystemet.
  • Høyre vil ha smartere velferdsavtaler

Særlig to endringer mågjøres i forhold til dagens anbudsregime.

1.Det må bli mulig å vektlegge frivillig arbeid og likemannsarbeid når institusjonene ellers scorer likt på andre faktorer, som pris og kvalitet.

2.Det må gis økonomiske incentiver til langvarig effekt av behandlingen, ved at deler av utbetalingen skjer når dette dokumenteres.

  • Høyre vil ha åpne kvalitetsportaler på nett hvor brukerne kan undersøke ventetider, kvalitet og annet hos de forskjellige institusjonene som er godkjent for ordningen fritt behandlingsvalg. Lignende ordninger er på plass i Danmark og Sverige


Hele talen til Erna Solberg kan lastees ned som PDF i høyre kolonne.

Oppdatert:

Her kan du se noen av reaksjonene som er kommet i denne saken:

- Solberg inviterer hele fagbevegelsen til samarbeid skriver VG.

- Tar i mot Solbergs utstrakte hånd, skriver NITO.

- Norsk arbeidsliv mer enn NHO og LO, skriver Bedriftsforbundet