Medlemmer:

Ingvild Næss Stub (leder)

MathildeTybring-Gjedde

Vidar Helgesen

Elin R Agdestein

Ingrid Caroline Løfsgaard Hopp

Bjørn Olav Knutsen

Rune Aale-Hansen

Ingjerd Schou

Gunnar L Myhr

Kristin Clemet

Nikolai Astrup

Jan Petersen

Jarle Hammerstad

Charlotte Spurkeland

Espen Søilen

Marianne Neraal (sekretær)